Przejdź do treści

Wytyczne i Komunikaty UE do rozporządzeń KE dotyczące ekoprojektu i etykiet efektywności energetycznej

Komunikaty opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE do wykonywania rozporządzeń Komisji Europejskiej wydanych na podstawie dyrektyw 2005/32/WE, 2009/125/WE, 2010/30/UE.

KLIMATYZATORY I WENTYLATORY

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 110, 11.4.2014, str. 1-3. 

KOMPUTERY

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 617/2013 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 110, 11.4.2014, str. 108-113

LODÓWKI

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 22, 24.1.2014, str. 32-33

 MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ

 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1186 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Publikacja tytułów i odniesień do tymczasowych metod pomiaru i obliczeń w ramach wykonania rozporządzenia (UE) 2015/1188, w szczególności załączników III i IV do wspomnianego rozporządzenia; w ramach wykonania rozporządzenia (UE) 2015/1185, w szczególności załączników III i IV do wspomnianego rozporządzenia oraz w ramach wykonania rozporządzenia (UE) 2015/1186, w szczególności załączników VIII i IX do wspomnianego rozporządzenia).

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 76 z 10.3.2017, str. 4—11

ODKURZACZE

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy jak również rozporządzenia Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 267, 11.08.2017, str. 4 - 6

Wytyczne Komisji Europejskiej towarzyszące Rozporządzeniu delegowanemu Komisji (UE) nr 665/2013 i (UE) nr 666/2013 w sprawie odkurzaczy - wersja wrzesień 2014. 

OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE  C 207, 3.7.2014, str. 2-21

WYTYCZNE dla

Rozporządzeń delegowanych KE  nr 811/2013 oraz nr 812/2013 w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Oraz

Rozporządzeń Komisji nr 813/2013 oraz nr 814/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.

Pobierz plik (dokument dostępny wyłącznie w języku angielskim). Wersja – wrzesień 2015 r.

NARZĘDZIE DO OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ, PODGRZEWACZY WODY I UKŁADÓW KOMBINOWANYCH

Pobierz plik (dokument dostępny wyłącznie w języku angielskim)

OŚWIETLENIE

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego

oraz

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych

oraz

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 22, 24.01.2014, str. 17-31. 

Wytyczne dla

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych oraz  rozporządzeń Komisji (WE) nr 244/229 i nr 245/2009 oraz nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Wersja – lipiec 2015. (dokument dostępny wyłącznie w języku angielskim).

 pobierz plik.pdf

PIEKARNIKI I OKAPY

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych.

(pobierz plik.pdf)

Dz.U. C 267 z 11.8.2017, str. 1—3

Wytyczne towarzyszące rozporządzeniu (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych, oraz rozporządzeniu (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych – maj 2015

PODGRZEWACZE WODY I ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 814/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 207, 3.7.2014, str. 22-40.

PRALKI

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1061/2010 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych.

(pobierz plik .pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 416, 11.11.2016, str. 1-2

PRALKO-SUSZARKI

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Komisji 96/60/WE wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego.

(pobierz plik .pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 416, 11.11.2016, str. 3-4

PRODUKTY DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA POWIETRZNEGO

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2281 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych 

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 229, 14.07.2017, str. 1-23

SILNIKI ELEKTRYCZNE

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 640/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 394 20.12.2012, str. 20-21

SUSZARKI BĘBNOWE

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 932/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/ WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 149, 16.5.2014, str. 1-2. 

 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 932/2012 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 121, 24.4.2014, str. 3 

SYSTEMY WENTYLACYJNE

 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1254/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 416 z 11.11.2016, str. 16—30 

Wytyczne towarzyszące Rozporządzeniu (UE) Nr 1254/2014 w odniesieniu do oznakowania energetycznego systemów wentylacyjnych i Rozporządzenie (UE) nr 1253/2014 z w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych - październik 2016 r.

(pobierz plik.pdf) (materiał dostępny wyłącznie w jęz. angielskim)

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1095 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1094 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 44 z 10.02.2017, str. 1—3. 

 TELEWIZORY

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 642/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 114, 04.5.2010, str. 4.

TRANSFORMATORY 

 

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 548/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 416 z 11.11.2016, str. 12—13

URZĄDZENIA W TRYBIE CZUWANIA

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.

(pobierz plik.pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 394, 20.12.2012, str. 18-19

WYTYCZNE  DLA

Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr 801/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów.

Pobierz plik (dokument dostępny wyłącznie w języku angielskim). Wersja – listopad 2014 r.

ZMYWARKI

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1059/2010 uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(pobierz plik .pdf)

Dziennik Urzędowy UE C 416, 11.11.2016, str. 14-15. 

 

 NIEBIESKI PRZEWODNIK (BLUE GUIDE)

 Komisja Europejska opracowała Niebieski przewodnik (blue guide) - wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej – 2016, jest to dokument informacyjny dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów prawa opartych na koncepcji nowego podejścia, ujętych aktualnie w nowych ramach prawnych. Przewodnik ma przyczynić się do lepszego zrozumienia przepisów Unii Europejskiej dotyczących produktów oraz bardziej spójnego zastosowania ich w różnych sektorach jednolitego rynku.

 

LINK DO STRONY MINISTERSTWA ROZWOJU ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE O WYBRANYCH DYREKTYWACH BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

 

INFORMACJA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W SPRAWIE WDROŻENIA EUROPEJSKICH NORM DO POLSKICH NORM − STAN NA 15 LUTEGO 2017 R.

Tablica  3. zawiera informacje nt liczby wdrożeń EN zharmonizowanych do PN zharmonizowanych w dyrektywach dotyczących ekoprojektu i etykietowania produktów związanych z energią.

(pobierz plik.pdf)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl