Przejdź do treści

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Znak Unii Europejskiej

Zakończono rekrutację na II edycję szkolenia zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka

22.06.2016

Ministerstwo Energii informuje, że na drugą edycję szkolenia z zakresu zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka zgłosiła się już dostateczna liczba uczestników. Rekrutacja na tą edycję jest już zakończona.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl