Przejdź do treści

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Znak Unii Europejskiej

Ponad 500 mln zł na modernizację energetyczną szkół artystycznych

13.05.2017

MKiDN i NFOŚiGW są stronami umowy na realizację projektu pn. projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”. 12 maja 2017 r. w Warszawie został podpisany aneks do umowy przewidujący zwiększenie środków dla tego projektu. Ministerstwo Energii pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla tego działania.

Więcej

Logo Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Udział NFOŚiGW w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

04.05.2017

W tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) weźmie udział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), beneficjent realizujący projekt pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Więcej

Miniatura zdjęcia

Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

01.03.2017

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl