Przejdź do treści

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Logo Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Udział NFOŚiGW w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

04.05.2017

W tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) weźmie udział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), beneficjent realizujący projekt pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Więcej

Miniatura zdjęcia

Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

01.03.2017

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Więcej

Minister Krzysztof Tchórzewski.

Środki z UE wesprą rozwój polskiej energetyki

28.12.2016

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 grudnia 2016 r. podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE POIiŚ na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Galeria zdjęć

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl