Przejdź do treści

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Minister Krzysztof Tchórzewski.

Środki z UE wesprą rozwój polskiej energetyki

28.12.2016

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 grudnia 2016 r. podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE POIiŚ na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Galeria zdjęć

Więcej

miniatura zdjęcia

Ogłoszenie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020

01.12.2016

W dniu 1 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1941).

Więcej

Flaga Unii Europejskiej

Kolejne umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisane

30.11.2016

NFOŚiGW podpisał dwie umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowy podpisano z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl