Przejdź do treści

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

miniatura zdjęcia

Ogłoszenie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020

01.12.2016

W dniu 1 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1941).

Więcej

Flaga Unii Europejskiej

Kolejne umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisane

30.11.2016

NFOŚiGW podpisał dwie umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowy podpisano z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej

Znak Unii Europejskiej

Zakończenie rekrutacji na czwartą edycję szkolenia z zakresu zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka

28.10.2016

Ministerstwo Energii informuje, że została zakończona rekrutacja na czwartą, ostatnią, edycję szkolenia z zakresu zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka.

Więcej

Miniaturka graficzna przedstawiająca stoiska na targach

Międzynarodowe Targii RENEXPO Poland 2016

18.10.2016

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Energii pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej bierze udział w 6. Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej odbywających się w dniach 19-21 października 2016 r. w EXPO XXI Center przy ulicy  Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Więcej

Miniatura zdjęcia

Przekazanie do UOKiK projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020

04.10.2016

W dniu 30 września br., został przekazany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020, celem uzyskania opinii Prezesa UOKiK.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl