Przejdź do treści

   

Wiceminister energii Michał Kurtyka

Zmiany w prawie UE: wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne

02.03.2017

- Nowelizacja decyzji IGA jest jednym z głównych priorytetów Unii Energetycznej, a wypracowane rozwiązania w zakresie wstępnej kontroli zgodności zawieranych umów międzyrządowych w dziedzinie energii z prawem UE są dużym sukcesem – komentuje wiceminister Michał Kurtyka.

Więcej

Wiceminister Michał Kurtyka

PERN S.A. nabył akcje PKN ORLEN S.A.

20.01.2017

- Działania Zarządu PERN S.A. takie jak ostatnia decyzja o nabyciu akcji PKN Orlen SA, wpisują się w realizację polityki zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreśla wiceminister energii Michał Kurtyka.

Więcej

Ministerstwo Energii wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesji

16.12.2016

Ministerstwo Energii informuje, że 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Więcej

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Minister Tchórzewski: Intensyfikujemy nasze działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu

26.10.2016

Decyzja KE w sprawie Gazociągu Opal spowoduje, że będziemy musieli zintensyfikować działania w zakresie realizacji Korytarza Norweskiego. Naszym celem jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu  – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, 22 października 2016 r.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl