Przejdź do treści

Podsumowanie konferencji pn. "Koncepcja Klastrów Energii w POIiŚ 2014-2020"

Flaga Unii Europejskiej

W dniu 16 grudnia 2016 r., odbyła  się konferencja pn.: Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. organizowana przez Ministerstwo Energii pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Konferencję otworzył Minister Energii Pan  Krzysztof Tchórzewski.  Przemówienia wygłosili:  Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz Pan Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dalszej części prezentacje przedstawili: Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju oraz Pani Agnieszka Michalska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Pan Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Na konferencji przedstawiono ideę klastrów energii w kontekście założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz możliwości ich finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Zaprezentowano dwa funkcjonujące już w Polsce klastry: Klaster Zielone Podhale oraz Ostrowski Klaster Komunalny. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel w którym przedstawiono wyniki prac eksperckich oraz panel dyskusyjny, w którym poruszano kwestie współczesnej energetyki i doświadczeń w sektorze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Poniżej dostępne są prezentacje z konferencji.

Prezentacja Min. K. Tchórzewskiego

Prezentacja Min. A. Piotrowskiego

Prezentacja Prezesa K. Kujdy

Prezentacja Dyrektor A. Michalskiej

Prezentacja Dyrektora A. Kaźmierskiego

Prezentacja Zielone Podhale

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl