Przejdź do treści

Ponad 300 mln zł na modernizację energetyczną szkół artystycznych

Miniatura zdjęcia

22 grudnia 2016 r.  prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I Wiceprezes Rady Ministrów oraz dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW podpisali umowę na modernizację energetyczną 114 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce.

To ogromne przedsięwzięcie zostanie sfinansowane, w kwocie ponad 303 mln zł ze środków poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, znajdujących się w dyspozycji Ministra Energii. Całkowity koszt projektu wyniesie 377 mln zł.

Projekt, za realizację którego odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” obejmie 156 budynków szkół muzycznych i plastycznych, działających we wszystkich województwach. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy.
Dzięki inwestycji, planowana jest poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, także przy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w budynkach objętych projektem. Przyczyni się to do ograniczenia emisji m.in. dwutlenku węgla do atmosfery oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza w polskich miastach.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl