Przejdź do treści

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu na budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Miniatura zdjęcia

W dniu 19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina między Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym a GAZ-SYSTEMEM.

Projekt pn. Gazociąg Hermanowice-Strachocina będzie realizowany w ramach VII osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego w południowo-wschodniej części Polski, zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, co przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa przepływu gazu w tej części Polski. Trasa gazociągu o długości ok. 72 km będzie przebiegał przez następujące gminy województwa podkarpackiego: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok. Inwestycja ta będzie elementem integrującym polsko-słowacki system przesyłowy oraz w przyszłości również system polsko-ukraiński.  

Całkowita wartość inwestycji to około 288 mln zł, kwota dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 110,28 mln zł. Planowany termin zakończenia projektu to 2019 rok.

Projekt jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Projekt uzyskał niezbędne pozwolenie na budowę.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl