Przejdź do treści

Aktualizacja Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ zatwierdzona przez Ministra Energii

Flaga Unii Europejskiej

W ramach aktualizacji Listy Projektów Strategicznych (LPS), która trwała w miesiącach czerwiec-wrzesień bieżącego roku, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 30 czerwca 2016 r. i 30 sierpnia 2016 r., zgłoszono łącznie 224 projekty, z czego 89 zgłoszeń dotyczy nowych przedsięwzięć, natomiast 135 zgłoszeń - aktualizacji informacji w zakresie inwestycji wcześniej uwzględnionych w LPS.

Łączna wartość zgłoszonych projektów to ponad 14 mld zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 8,7 mld zł.

Podczas weryfikacji zgłoszonych projektów brano pod uwagę m. in. w jakim stopniu inwestycje przyczyniać się będą do podnoszenia bezpieczeństwa dostaw energii, gotowość projektu do realizacji oraz stopień wdrażania funkcjonalności sieci inteligentnych (elektroenergetycznych i gazowych).

Lista Projektów Strategicznych obejmuje projekty zgłoszone do objęcia dofinansowaniem w ramach następujących obszarów wsparcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

  1. Poddziałania 1.1.2 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej
  2. Poddziałania 1.4.1 Wspieranie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
  3. Działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Inwestycje wyselekcjonowane w ramach LPS do wsparcia ze środków POIiŚ, mają kluczowe znaczenie dla budowy niezawodności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Ponadto, mają pozwolić na zwiększenie potencjału przyłączenia  źródeł rozporoszonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz przyczynić się do budowy systemów inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej oraz gazowej.

Załącznik:

Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl