Przejdź do treści

Nowelizacja istniejącego programu pomocowego dla wysokosprawnej kogeneracji w ramach POIiŚ 2014-2020

Flaga Unii Europejskiej

W związku z planowanym uruchomieniem procedury aktualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w zakresie działań znajdujących się w kompetencji Ministra Energii dotyczących finansowania inwestycji w ramach porozumień klastrowych, istnieje konieczność znowelizowania istniejącego programu pomocowego - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r., w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1810). Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu trybu pozakonkursowego służącego wyselekcjonowaniu projektów dla poszczególnych obszarów wsparcia w ramach zaakceptowanych strategii klastrowych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze, Minister Energii zdecydował o nowelizacji przepisu § 9 istniejącego programu pomocowego, w ramach którego wskazano, że pomoc będzie udzielana także w trybie pozakonkursowym.

Planowany termin wejścia w życie zmiany istniejącego rozporządzenia to dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl