Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka na prezentacji raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Wiceminister Michał Kurtyka

- Śledzimy światowe trendy i staramy się w nie wpisywać. Chcemy realizować takie projekty, które przyczynią się do rozwoju gospodarki – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas prezentacji publikacji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) – World Energy Outlook 2016 oraz Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016 Review. Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2017 r. w Warszawie. Oficjalnej prezentacji raportów dokonał  Dyrektor Wykonawczy MAE Fatih Birol.

- Rozwój globalnych trendów tworzy szanse także dla polskiego sektora energii. Aby je wykorzystać potrzebne są innowacje – ocenił wiceminister Kurtyka. Przypomniał, że ważnym elementem transformacji energetycznej jest dopasowanie sieci do zmieniającej się obecnie roli konsumenta.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zauważył także, że przyszłość innowacji w energetyce to również miasta i ich potrzeby. - Odpowiedzią na nie jest m.in. rozwój elektromobilności – podkreślił. Zaznaczył , że rozwój innowacji w sektorze energii wymaga wypracowania nowych modeli biznesowych. – W tym obszarze firmy ma wesprzeć m.in. nasz nowy program Clean Energy Hub – przypomniał.

Publikacja World Energy Outlook 2016 zawiera prognozy dla wszystkich źródeł energii, regionów i sektorów. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przeanalizowała w jaki sposób postanowienia Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2015 r. (COP21) wpłyną na sektor energetyczny oraz na zmiany podejścia państw w nadchodzących dziesięcioleciach. Z kolei raport Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016 Review został przygotowany przez ekspertów z MAE przy współpracy z polskim rządem. Jednym z najważniejszych etapów opracowania raportu dotyczącego Polski była wizyta ekspertów z MAE, państw członkowskich Agencji oraz Komisji Europejskiej w Polsce w 2016 r. MAE przeprowadza regularne przeglądy wśród państw członkowskich z częstotliwością 4-5 lat.

***

Utworzona w 1974 r. w następstwie pierwszego kryzysu paliwowego Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) stanowi wyjątkowe forum współpracy w dziedzinie energii 29 państw członkowskich OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Prezentacje: 

Dyrektora Wykonawczego MAE Fatiha Birola 

Wiceministra energii Michała Kurtyki 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MAE

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl