Przejdź do treści

Wiceminister Kowalczyk kończy pracę w Ministerstwie Energii

Wiceminister Wojciech Kowalczyk.

W dniu 13 lutego 2017 r. Wojciech Kowalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zakończył pracę w ME.

Wiceminister Kowalczyk pracował w Ministerstwie Energii od 1 stycznia 2016 r. - w randze sekretarza stanu pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Od 23 marca 2016 r. pełnił swoje obowiązki na stanowisku podsekretarza stanu w ME.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl