Przejdź do treści

Minister Tchórzewski: Dzięki połączeniu KHW z PGG powstanie silna i stabilna firma

- Żaden górnik nie straci na wynagrodzeniu przy łączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej - powiedział dziś w Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski. Minister energii wraz z wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim uczestniczył w rozmowach zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego i przedstawicieli związków zawodowych w sprawie warunków połączenia spółek węglowych.

Punkt po punkcie strony omówiły treść porozumienia, na mocy którego możliwe będzie włączenie Katowickiego Holdingu Węglowego w struktury Polskiej Grupy Górniczej. Strony ustaliły, że po dokładnym przeanalizowaniu porozumienia wrócą do rozmów.

- W tych rozmowach chodzi o to, żeby znaleźć drogę do kompromisu. Przechodząc do PGG pracownicy KHW muszą znaleźć się w jakiejś formule odpowiadającej systemowi finansowemu, który funkcjonuje w PGG  – wyjaśnił minister Tchórzewski.  

Suma zobowiązań Katowickiego Holdingu Węglowego sięgnęła 2,5 miliarda złotych. Spółka nie ma szans na dalsze samodzielne funkcjonowanie. Dzięki połączeniu z Polską Grupą Górniczą powstanie silna, stabilna firma. Firma, dla której priorytetem będą miejsca pracy.

Docelowo po fuzji Polska Grupa Górnicza zostanie dokapitalizowana przez inwestorów kwotą ok. 1 mld  złotych. Dzięki efektom synergii możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, udostępnienie nowych parcel eksploatacyjnych, budowa nowych poziomów oraz pogłębienie istniejących szybów.

Dzięki połączeniu będzie można także w pełni wykorzystywać potencjał wszystkich ścian wydobywczych i racjonalnie zaplanować produkcję. Razem firmy stworzą dobrą, szeroką ofertę handlową, która pozwoli nie tylko ugruntować silną pozycję PGG na rynku, ale także dotrzeć do nowych odbiorców. Powstanie wspólna sieci sprzedaży oraz oferta produktowa dla całej grupy, która umożliwi wzrost przychodów o ok. 180 mln zł.

Minister spotkał się także w środę po południu z przedstawicielami strony społecznej Polskiej Grupy Górniczej. Podczas spotkania omówiono wstępne założenia porozumienia dotyczącego fuzji PGG z KHW. Strony ustaliły, że kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 lutego br. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl